Quy tắc ứng xử - Thế Giới Thợ - Gọi Thợ Có Ngay

 

Quy tắc ứng xử

 

Thỏa thuận về hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm Bộ Quy tắc Ứng xử của Đối tác Thợ gây ảnh hưởng đến uy tín và sự hoạt động bình thường của Thế Giới Thợ.

Nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp đến người sử dụng dịch vụ (“Người Dùng”) là tốt nhất, Thế Giới Thợ (“Công Ty”)  khuyến nghị một số tiêu chuẩn về tác phong phục vụ chuyên nghiệp đối như sau:

  1. Trước quá trình nhận việc:
  1. Trong quá trình làm việc:
  1. Kết thúc công việc:

Tải về bộ quy tắc ứng xử >>>

Lưu ý: