Chiết khấu Thế Giới Thợ - Thế Giới Thợ - Gọi Thợ Có Ngay

 

Chiết khấu Thế Giới Thợ

 

I. Mức chiết khấu

Mức chiết khấu Thế Giới Thợ áp dụng đối với Đối tác Thợ là 15% trên từng giao dịch.

Chiết khấu này sẽ khấu trừ vào số tiền của Tổng giá ước tính đơn hàng mà Khách hàng phải trả.

II. Thời điểm áp dụng

Từ ngày 09/9/2019 đến khi Thế Giới Thợ có thông báo mới hoặc có thông báo văn bản này không còn hiệu lực.

III. Thuế đối với Đối tác Thợ cá nhân, tổ đội

  1. Thuế thu nhập cá nhân (tùy theo ngành nghề)
  2. Thuế giá trị gia tăng (tùy theo ngành nghề)

IV. Thuế đối với Đối tác Doanh nghiệp:

Thuế giá trị gia tăng 10% đối với tất cả các khoản tiền Doanh nghiệp được hưởng.

V. Hình thức thu chiết khấu, thuế

Thế Giới Thợ thu chiết khấu và giữ lại phần thuế theo quy định của Nhà nước thông qua tài khoản ví của Đối tác trên ứng dụng Thế Giới Thợ.